Loimijoen padotus- ja juoksutusselvitys4.5.2017 Kalle Aalto

Vastaa Tammelan Pyhäjärven ja Loimijoen vedenkorkeuksia koskevaan nettikyselyyn 14.5. mennessä.

Hämeen ELY-keskuksessa on vireillä Loimijoen padotus- ja juoksutusselvitys, joka valmistuu vuoden 2017 lopussa. Selvityksessä etsitään mahdollisuuksia vähentää tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia Loimijoen vesistöalueella. Hankkeessa tarkastellaan, miten erityisesti Tammelan Pyhäjärven säännöstelyä tulisi kehittää, jotta säännöstely huomioisi paremmin Pyhäjärven ja koko Loimijoen vesistön erilaiset käyttötarpeet.

Nyt avatun Webropol-kyselyn tarkoituksena on selvittää vesistön käyttäjien kokemuksia ja näkemyksiä vesistön tilasta ja vedenkorkeuksista. Vastausaikaa on sunnuntaihin 14.5. asti. Kyselyn tuloksia hyödynnetään 22.5. järjestettävässä sidosryhmille suunnatussa työpajassa, jossa tarkennetaan selvityksen tavoitteita ja tarkasteltavia vaihtoehtoja.

Lisätietoja: Vesitalousasiantuntija Merja Suomalainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 161