Vesitietojen kerääminen

Yhdistys aloitti toimialueensa vesistöillä vesitietojen keräämisen toukokuun alussa 2017. Tietoja oli tarkoitus kerätä lokakuun loppuun asti, mutta lopulta keräystä jatkettiin vuoden loppuun ja seuraavallekin vuodelle talviajan mittausten puitteissa. Kerättäviä tietoja ovat veden lämpötila, pinnankorkeus ja näkösyvyys, sekä talviaikaan (marras - huhtikuu) myös jään paksuus.

Tiedot eri mittauspisteistä kootaan myös sivuston Kokemäenjoki -sivulle, ja ne päivitetään lähes päivittäin. Sieltä voi kuka tahansa käydä tarkistamassa vallitsevan vesitilanteen vuorokauden tarkkuudella, ja suunnitella esim. kala- tai melontamatkan kohteita veden laadun perusteella. Lisäksi tietoja voidaan käyttää monipuolisesti mm. kalojen kutu- ja poikastuotantoedellytysten tutkimuksessa.

Mittauksia jatketaan toukokuun alussa jälleen kesäajan mittauksina, jolloin talvimittaukset siirtyvät arkistoon, ja jään paksuutta ei enää mitata.

Veden korkeusmittari siltapilarissa. Veden korkeusmittari Karhiniemellä. Kuva: Kalle Aalto.

Automaattiset mittausasemat ovat jo suunnitteilla, mutta toistaiseksi mittauksia suoritetaan ihmisvoimin. Jos sinulla tai tuntemallasi henkilöllä on mahdollisuus sitoutua pitkäkestoiseen vesitietojen keräämiseen, yhdistyksellä on secchi-levyjä luovutettavaksi mittaajien käyttöön. Valitse sopiva mittauspaikka alla olevasta listasta, ja ota yhteyttä. Voit myös ehdottaa rohkeasti uutta mittauspaikkaa.

Mittauspaikka, jonka perässä ei vielä ole nimeä, on vapaana. Yhdelle paikalle voidaan ottaa myös toinen mittaaja työtaakkaa jakamaan. Näiden lisäksi ehdotukset hyvistä mittauspaikoista ovat tervetulleita. Jos tehtävä kiinnostaa, ota yhteyttä työryhmän vetäjään Kalle Aaltoon, 050 4014875.


Veden näkösyvyys kertoo kuinka hyvin vesi päästää valoa lävitseen. Näkösyvyys kerrottuna kahdella kertoo suunnilleen tuottavan vesipatsaan paksuuden, jossa kasviplankton pystyy yhteyttämään. Eläinplanktonin määrä taas on riippuvainen kasviplanktonista, ja useimpien kalalajien poikasten ensimmäisten elinviikkojen ravintotilanne eläinplanktonista.