Hämeen ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten Loimijoen vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys -yhteistyöprojekti on tuottanut mielenkiintoisen loppuraportin (PDF, 102 sivua). Raportissa on paljon tietoa Loimijoen säännöstelystä ja sen kehittämisestä.


Loimijoen padotus- ja juoksutusselvityksen nettikyselyn alustavat tulokset on julkistettu. Katso ELY-keskuksen sivuilta miten kyselyn tuloksia hyödynnetään ja millaisia vastauksia kyselyyn on annettu.